Välkommen till Teater Soja

Teater SOJA är en fri, professionell teatergrupp från Sundsvall som funnits i 16 år och turnerar med barn- och vuxenproduktioner i hela landet. För närvarande har vi 7 bokningsbara föreställningar och musikprogram på menyn som passar såväl kulturarrangörer som företag. Några av föreställningarna kan kombineras på samma turné. Vi följer Folkhälsoinstitutets rekommendationer avseende pågående pandemi och anpassar oss efter dem. Läs mer om oss och våra produktioner här på vår hemsida och kontakta oss gärna!

Vänliga hälsningar från Sofia, Jan och Malin. Kontakt: info@teatersoja.se


Aktuellt i höst och ny historisk pjäs till våren

Upprep inför höstturné med Kerstin Blomquist

Nu i höst turnerar vi vidare med våra uppskattade föreställningar ”Okända djur och magiska vatten – en träddimensionell pjäs” och ”KVINNOR – en stört skön monolog med Sofia Andersson” – se mer på respektive produktionsflik samt i vår kalender. Vi skriver också en pjäs om Marie Curie till Sidsjö Fristående Grundskola.

Och så kommer vi att påbörja repetitionerna av vår nya, spännande barnpjäs ” DAGBOKSBLAD – anghående then forskrecklighe jakten på̊ gossen Otto Sarkman gienom Westernorlanden anno 1721 – 1722”

Teater SOJA har hyllats för sina stadshistoriska pjäser, nu kommer en turnerande historisk barnpjäs, med en ensemble bestående av Jens Nilsson, Sofia Andersson och Jan Boholm. Skeppsgossen Otto Sarkman är på flykt genom Västernorrland i början av Frihetstidens Sverige. Han får bland annat möta ryska härjningar, häxprocesser, sörkörare och hemvändande karoliner. Samt oväntad och varm vänskap. Målgrupp 7 – 12 åringar samt offentliga föreställningar. Kan bokas redan nu,  läs mer här